Home Template – Theme

Grönländsk is ger svar om vattnets rörelser

Hur skulle nästa inlandsis påverka ett svenskt slutförvar för använt kärnbränsle? En del av svaret finns hos vattnet. Hur det rör sig över och under isen och hur det tar sig ner i berget. Det studerar svenska, finländska och danska forskare på Grönland.

Placeholder

Placeholder

Att följa vattnets väg

SKB begav sig till Grönland för att öka förståelsen om hur en inlandsis kan påverka Kärnbränsleförvaret

Placeholder

Placeholder

Att följa vattnets väg

SKB begav sig till Grönland för att öka förståelsen om hur en inlandsis kan påverka Kärnbränsleförvaret

När inlandsisen kommer

Vad händer med ett slutförvar om klimatet blir varmare? eller om det blir kallare? Det är frågor som SKB:s program för klimatforskning ska ge svar på

När inlandsisen kommer

Vad händer med ett slutförvar om klimatet blir varmare? eller om det blir kallare? Det är frågor som SKB:s program för klimatforskning ska ge svar på

När inlandsisen kommer

Vad händer med ett slutförvar om klimatet blir varmare? eller om det blir kallare? Det är frågor som SKB:s program för klimatforskning ska ge svar på